Na een fysieke vergadering in oktober, was het 10 november weer eens zover, een online vergadering. De tweede in de historie van de club. Het bestuur is niet heel erg enthousiast over het digitaal vergaderen, maar vanwege de komende ledenvergadering was uitstel niet aan de orde. Hierbij een korte terugkoppeling van de vergaderingen van oktober en november.

Algemene Ledenvergadering 2020

Belangrijkste agendapunt in beide vergaderingen was de ALV 2020. Deze staat  vooralsnog gepland op donderdag 26 november. We kunnen hier op dit moment heel kort over zijn, voorlopig gaat deze vergadering door, in digitale vorm. Voorwaarde is dat de corona maatregelen iets versoepeld worden en wij als bestuur op donderdag 26 november met meer dan 2 personen in De Meeren aanwezig mogen zijn. Zo niet, dan wordt de vergadering uitgesteld naar begin 2021. Wij wachten de aangekondigde persconferentie van de minister-president van dinsdag 17 november af. Mocht de ALV door kunnen gaan, dan wordt de - inhoudelijke - communicatie hierover gestart op woensdagavond 18 november, na een extra bestuursvergadering. Gaat het niet door dan communiceren we dit zo mogelijk al op dinsdagavond 17 november of uiterlijk woensdag 18 november in de loop van de dag. Even afwachten dus.

Restitutie van contributie?
Bij het bestuur zijn een paar vragen binnengekomen over gedeeltelijke contributieteruggave. Helaas ligt dit iets complexer dan misschien gedacht. Contributie is namelijk niet rechtstreeks gekoppeld aan wedstrijden of trainingen enz. Contributie is gekoppeld aan lidmaatschap. Je bent lid van een vereniging en die vereniging maakt kosten voor facilitering van (voetbal)activiteiten en haar bestaan. Denk aan onderhoud accommodatie, gebouwen, energie, (sport)materialen, personeels- en bondskosten enz. enz. Ook gaat een deel van de contributie naar de KNVB, de zogenaamde bondsbijdrage (ca. €20,- per lid). Ieder lid is namelijk ook automatisch lid van de KNVB. Voor dit alles betaalt ieder lid jaarlijks contributie, wat een wezenlijk onderdeel is van de financiering ervan naast sponsoring- en kantine-inkomsten enz. Normaal gesproken wordt alleen contributie deels terug betaald i.g.v. langdurige blessures, waarbij  er meer dan een half jaar niet gevoetbald kan worden door het bewuste lid. In dat geval kan een lid achteraf (na afloop seizoen) contributie deels terug claimen (max een half jaar). Nu is corona een uitzonderlijke situatie (overmacht) dat niet onder die regel (voor individuen) valt en waarvan de gevolgen voor de club over het gehele seizoen gezien ook nog niet duidelijk zijn. Dat is de reden dat het bestuur daarom eerst de verdere (financiële) gevolgen en ontwikkelingen voor de club daarvan afwacht alvorens uitspraken te doen over - eventuele - gedeeltelijke contributieverrekeningen. De continuïteit staat immers in ieders belang voorop. Voor het einde van dit seizoen komen we hier op terug.

Samenwerking Hoera

Zoals jullie via social media en de nieuwsbrief waarschijnlijk al hebben meegekregen zijn we een samenwerking gestart met Hoera Kindercentra voor naschoolse opvang. Dit betekent dat op dit moment een groot aantal kinderen na school, enkele dagen per week, ons sportpark bezoekt voor diverse activiteiten. De opzet is zoveel mogelijk buitenactiviteiten, want dat is natuurlijk het leukste dat er is voor alle kinderen. Op dit moment is de samenwerking in de vorm van een pilot, waarna we hopen de samenwerking definitief te kunnen maken. Wij zijn in ieder geval zeer verheugd met deze samenwerking en hopen hier in 2021 een definitief vervolg aan te kunnen geven.

Evenementen

Zoals bekend, alle evenementen zijn de afgelopen tijd geannuleerd, omwille van corona. Hopende op betere tijden zijn er op de achtergrond diverse ideeën geopperd om in de maanden december en januari toch een aantal evenementen te organiseren. Voornamelijk online. Houd onze communicatiekanalen daarom in de gaten!

Zelfreflectie bestuur

Tijdens de vergadering van oktober kreeg het bestuur bezoek van Suze Thomma, op advies van de KNVB. Suze is leiderschapsontwikkelaar en ondersteunt onder andere groepen om samen tot betere resultaten te komen. Vanwege de goede verstandhouding met de KNVB werd het bestuur gevraagd of het open zou staan voor aanwezigheid van een adviseur tijdens een bestuursvergadering. En zo mocht Suze aanschuiven tijdens de vergadering van oktober. Na afloop kregen de bestuursleden een aantal zinnige tips mee om vergaderingen nog krachtiger te maken. Het bestuur gaat er mee aan de slag en mogelijk komt er in 2021 een vervolg op deze zelfreflectie. Een mooi initiatief waarbij wij onszelf als bestuur ook kwetsbaar durven op te stellen, omdat we overtuigd zijn daar alleen maar van te leren en  beter van te worden.

Terrasoverkapping

De terrasoverkapping is even "on hold" gezet, vooral vanwege corona (afwachten - financiële - gevolgen op de wat langere termijn). Maar er waren meerdere redenen om dit project voor nu nog even uit te stellen. Er zijn namelijk nog meer ideeën/plannen voor aanpassingen aan ons clubgebouw en direct eromheen. We gaan kijken of we deze ideeën beter in één totaalplan kunnen aanpakken. Dit betekent dus dat de wens voor een vaste terrasoverkapping er nog steeds is en dit in de nabije toekomst ook gerealiseerd wordt. Maar voor nu is het project tijdelijk geparkeerd.

De Groene club

Wij zijn in gesprek met "De Groene Club" - een initiatief van en opgericht door de KNVB - voor verdere verduurzaming van ons sportpark. Op hun website zegt De Groene Club over zichzelf: "We bieden inzicht in de huidige situatie en kennis om het energiepotentieel te realiseren, denken vervolgens mee met financiële oplossingen en zijn te allen tijde een betrouwbare partner. Ook halen wij de beste deals uit de markt voor veel voorkomende duurzame maatregelen. Uit ervaring weten we dat we jouw club in 1 jaar kunnen verduurzamen." Er zijn inmiddels al wat onderzoeken - o.a. zogenaamde nulmeting / energiescan - geweest in De Meeren. Op basis van het rapport daarvan wordt vervolgens een eventueel vervolgtraject ingepland. Maar het is nu nog te vroeg om hier nu al iets concreets over te zeggen. We houden jullie de komende maanden op de hoogte van dit project.

Trainingen jeugdteams

Het bestuur wil nog even benadrukken trots te zijn op alle trainers/leiders van de jeugdteams. Zowel op de trainingsavonden als op de zaterdag wordt er door bijna alle teams doorgetraind en onderling gevoetbald. In welke vorm dan ook. Dat doet ons echt goed. Binnenkort hebben we voor alle jeugdleden nog een leuke verrassing, omdat activiteiten zoals bijvoorbeeld de "Pieten-training" niet door kunnen gaan zoals we dat graag willen. Maar ga vooral door met trainen en voetballen en blijf creatief in het bedenken van mogelijkheden!

Bron: Het Bestuur

 

Volg ons

iconfinder facebook 4416093  iconfinder insta 4416094  iconfinder twitter 4416099

Naar boven