Een lange vergadering, met een korte terugkoppeling. Dat klinkt tegenstrijdig. Er is op de achtergrond echter veel gaande waarover we nog te weinig kunnen communiceren. En dat doen we dan ook niet. Maar we willen de vergadering van dinsdag 9 juni ook weer niet geheel onbemerkt voorbij laten gaan.

Het belangrijkste van deze vergadering was eigenlijk geen agendapunt, maar de introductie van een aspirant bestuurslid. Monique van Wyllick woont de komende maanden de bestuursvergaderingen bij als mogelijke opvolger van onze secretaris Len Gielen. Deze is op de volgende algemene ledenvergadering aftredend en heeft op de vorige bestuursvergadering te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen en zijn bestuurstaken over te willen dragen aan een opvolger en heeft Monique bereid gevonden dit in ieder geval te overwegen. Hetgeen in goede aarde viel bij het bestuur, dat dan ook hoopt Monique op de volgende algemene ledenvergadering kandidaat te mogen en kunnen stellen voor de alsdan vacante functie van Secretaris van VV Baarlo.

Verder zijn er veel zaken besproken die allemaal lopend zijn, of ontwikkelingen waar we op dit moment te weinig over kunnen zeggen. Eén ding is zeker, er staat veel op de planning! Hele mooie ontwikkelingen voor onze leden, zeker voor de jeugd. Na de ingelaste bestuursvergadering van volgende maand (7 juli) hopen we meer informatie te hebben over een aantal projecten.

Als bestuur kijken we ook terug op een zeer geslaagde periode, waarin de trainingen weer zijn hervat. Alles is goed verlopen, dat werd bevestigd door de gemeente die ons bij een controle complimenten gaf over de aanpak. Met plezier hebben we ook kennis gemaakt met de trainingen van DSG Expression. Wij hopen de leeftijdsgroepen van DSG Expression in de toekomst nog vaker te mogen begroeten op ons sportpark bij mooi weer.

Helaas zitten de trainingen er bijna op. We sluiten deze periode af met een meidentraining op zondag 14 juni. Dat wordt bij voorbaat al een succes, want er gaan meer dan 60 (!!) meiden deelnemen aan deze training. Mooi om te zien dat het meidenvoetbal echt in ontwikkeling is, daar komen we na de meidentraining zeker nog even op terug.

Rest ons nu nog om iedereen voor nu een goede zomervacantie toe te wensen. Let goed op jullie zelf, zodat we in augustus al onze actieve leden weer gezond en wel mogen begroeten op ons sportpark en (hopelijk ook weer) in onze clubkantine in  De Meeren.

Het bestuur van VV Baarlo

Volg ons

iconfinder facebook 4416093  iconfinder insta 4416094  iconfinder twitter 4416099

Naar boven