Het is alweer een paar maanden geleden, maar hierbij een laatste terugkoppeling uit de bestuurskamer van dit seizoen. Komend seizoen proberen we weer van elke vergadering een terugkoppeling te sturen, ook al is die heel kort. We hebben gemerkt dat het 'opsparen' van een terugkoppeling niet echt werkt voor onszelf. Maar voor nu dus deze laatste terugkoppeling van afgelopen seizoen. 

     • Contributie
      De contributie voor het komend seizoen wordt geïndexeerd (3%) en niet verder verhoogd. Dit betekent de volgende bedragen:
      - Kabouters: € 60,-
      - JO8 tot en met JO11: € 104,-
      - JO12 tot en met JO15 € 114,-
      - JO17 tot en met JO19 € 136,-
      - Senioren (heren/vrouwen en veteranen): € 168,-
      - Kaderleden / niet-spelende leden / donateurs: € 20,-
     • Consumptieprijzen
      In verband met de gestegen inkoopprijzen, o.a. het gevolg van de verhoogde BTW-tarieven, hebben we besloten om de consumptieprijzen met 10 eurocent te verhogen. Dit betekent dat een consumptie vanaf het nieuwe seizoen € 2,- wordt. Voor € 18,- koop je 10 muntjes, dus in dat geval nog steeds "10 halen, 9 betalen". 
     • 'Business diner'
      Zaterdag 18 mei vond het eerste 'business diner' plaats in De Meeren. Deze avond werd georganiseerd door de Werkgroep Fondsenwerving. In samenwerking met Guus Janssen werd een diner geserveerd waarbij in elk gerecht asperges verwerkt waren. De avond kan als zeer succesvol gezien worden, naast de positieve reacties van alle aanwezigen zijn er ook een aantal sponsoren die hun sponsorpakket verhoogd hebben. En een groot aantal aanwezigen die nog geen lid waren van 'De Vrienden van VV Baarlo' zijn op deze avond ook vriend geworden. Waarmee het ledental inmiddels is gestegen naar meer dan 170 leden in totaal!  Een zeer geslaagde avond dus die vast en zeker een vervolg gaat krijgen.
     • Zaalvoetbalteam
      Er gingen geruchten rond dat er weer een zaalteam zou komen. Dit initiatief gaat uiteindelijk toch niet door. De animo was net niet voldoende waardoor de initiatiefnemers besloten hebben om ook dit nieuwe seizoen geen zaalteam in te schrijven.
     • Indeling jeugdteams
      De Technische Commissie heeft in samenwerking met alle huidige jeugdtrainers en de Jeugd Commissie de teamindelingen voor het seizoen 2019-2020 inmiddels gepubliceerd. Deze indelingen zijn voorlopig, er wordt waarschijnlijk nog een beetje geschoven met spelers naar aanleiding van de laatste opmerkingen en mogelijk nog een aantal aanmeldingen. Deze aanpassingen worden echter pas vlak voor het begin van het komende seizoen doorgevoerd. De TC kijkt met een zeer tevreden gevoel terug op het proces zoals dat gelopen is, waarbij de indeling ruim 3 weken eerder gereed is vergeleken met vorig jaar.
     • Indeling seniorenteams
      In overleg met de Senioren Commissie zijn ook de seniorenteams alsmede het veteranenteam samengesteld en gepubliceerd (eveneens onder voorbehoud van mutaties). Er is wat verloop geweest, maar doordat er zich weer een compleet nieuw team heeft aangemeld staan er komend seizoen toch  weer 7 herenteams aan de start van de competitie. Ook weer twee damesteams die wel nog wat versterking kunnen gebruiken.  De veteranen hebben een - broodnodige - nieuwe impuls gekregen door spelers die vanuit de lagere teams zijn overgestapt naar de veteranen. 
     • Indelingen trainingsdagen seizoen 2019-2020
      De Technische Commissie heeft een voorlopige indeling gemaakt voor de trainingsdagen van komend seizoen. Deze zijn maandag 1 juli met de jeugdleiders besproken, waarna een definiteve indeling wordt gemaakt die nog voor de zomervakanties wordt gepubliceerd. Ook hiermee voldoet de TC aan de wens ten opzichte van vorig seizoen en is vóór de vakanties nog duidelijk welke teams wanneer moeten trainen komend seizoen.
     • Jeugdspelersraad
      Als gevolg van een traject van de KNVB over het binden en behouden van jeugdspelers, waar VV Baarlo aan heeft meegedaan, wordt er op de achtergrond een jeugdraad opgericht. Tijdens 4 bijeenkomsten hebben Bram Reumkens (speler selectie en lid TC), Jan Hoeymakers (lid TC), Jan Smits (lid JC) en Sil Zeetsen (speler JO19-1) met andere verenigingen gebrainstormd hoe een voetbalclub jeugdspelers kan behouden voor de vereniging. Grootste conclusie is dat er veel ideeën zijn bij jeugdspelers, maar die zijn vaak niet bekend bij het bestuur. Door het oprichten van een jeugdraad hopen we daar verandering in te brengen. Het streven is om deze jeugdraad aan iedereen voor te stellen aan het begin van komend seizoen. 
     • AED reanimatiecursus
      Onlangs is er een herhalingscursus AED/reanimatie geweest, verzorgd door onze verzorger Jacques Boonen. Als club willen we meer mensen de mogelijkheid geven om een reanimatiecursus te volgen en daar ook structureel een vervolg aan geven. Het blijkt dat daar behoefte aan is. Alweer een win-win situatie.  Hoe we dit vorm gaan geven daar komen we in het nieuwe seizoen nog op terug.Ideaal zou het zijn dat ieder team minimaal één begeleider (en/of speler) heeft die hierin geoefend is! 
     • Joint-Forces
      Afgelopen seizoen hebben we een start gemaakt met het Joint-Forces project. Komend seizoen gaan we hier mee verder. Dit betekent dat alle kinderen gescreend worden om te oordelen wie er verhoogd risico loopt voor een knieblessure. Ook hier komen we aan het begin van komend seizoen op terug.
     • Terugkoppeling brainstorm
      In het voorjaar hebben we met veel leden een brainstorm gehouden over de verdere toekomst van de club. Als bestuur zijn we nu aan het nadenken hoe we hier het beste een vervolg aan kunnen geven. We worden hierbij ondersteund door Wouter Upphof van de Werkgroep MVO. Helaas kost dit iets meer tijd dan we vooraf hadden ingeschat, vandaar dat we hier nog niet op zijn teruggekomen bij de verschillende werkgroepen. Geef ons nog even de tijd zodat we hier een goed vervolg aan kunnen geven. Ook gezien de zomerperiode die eraan komt krijgt dit pas aan het begin van het nieuwe seizoen een vervolg. Dan gaan we met alle werkgroepen de ingebrachte ideeën bespreken en keuzes maken in de punten die snel opgepakt kunnen worden en ideeën die we op de langere termijn vorm gaan geven. Alle werkgroepen ontvangen binnenkort een mail hoe we dit vervolgproces vorm willen geven.
     • Fietspad naar De Meeren
      De kogel is door de kerk. Het nieuwe fietspad naar Sportpark De Meeren komt er en komt in het verlengde van de straat Kuukven en langs ons sportpark te liggen. Dat plan presenteerden de initiatiefnemers Dorpsoverleg Baarlo en VV Baarlo, in de persoon van voorzitter Jules Dorssers, op maandag 17 juni jl. bij een inloopavond in onze clubkantine over de nieuwe route. De Gemeente, vertegenwoordigd door Wethouder Rob Wanten, heeft toegezegd het plan te ondersteunen en te financieren. Daarmee wordt weer een wens en doelstelling van club en bestuur gerealiseerd.
     • Veldenonderhoud
      Vanaf medio juni zijn de velden gesloten voor onderhoud. In samenwerking met het bedrijf Bakker Groen uit Horst is de Werkgroep Accommodatiebeheer weer hard aan het werk om de velden weer zo goed mogelijk speelklaar te krijgen voor aanvang van het nieuwe seizoen. Geen gemakkelijke opgave bij het erg droge weer met overmatig veel zonuren en hoge temperaturen.

Dit waren de belangrijkste punten waarover we jullie nu kunnen informeren. Er zijn nog veel meer zaken waar we over vergaderd hebben, maar veel onderwerpen bevinden zich in een fase waarbij we er nog te weinig over kunnen mededelen. 

We wensen vanaf deze plek iedereen een fijne zomervakantie en we zien al uit naar het nieuwe seizoen!

Het bestuur van VV Baarlo

Volg ons

iconfinder facebook 4416093  iconfinder insta 4416094  iconfinder twitter 4416099

Naar boven