Aan alle leden en overige geïnteresseerden,

Donderdag, 24 november 2016 jl. op de algemene ledenvergadering, presenteerde de projectgroep "Toekomst vv Baarlo" de nieuwe organisatiestructuur, om alle aanwezigen nogmaals te laten horen hoe wij samen met jullie naar de toekomst van onze club toe willen. René besluit zijn betoog met 'We gaan jullie verrassen...'

René liet nog eens duidelijk zien hoe hoog de noodzaak is om de nieuwe structuur zo snel mogelijk invulling te gaan geven, immers staan voor diverse belangrijke posities reeds langere tijd vacatures uit. Tijdens de presentatie werd duidelijk gemaakt, dat ook een aantal bestuursleden graag een stapje terug willen doen en dat over nu en een jaar enkel Ruben (als penningmeester) nog over zou blijven. Dit opende de ogen van de aanwezigen.

In de daarop volgende dagen is het snel gegaan, tijdens een aantal formele en informele gesprekken heeft de projectgroep een aantal leden bereid gevonden om (althans voorlopig) toe te treden tot het bestuur. 

Het gaat daarbij om de volgende vacatures en namen:

  • AB-lid als Voorzitter (DB-lid): Jules Dorssers
  • AB-lid namens Technische Commissie: René Janssen
  • AB-lid namens Senioren Commissie: Edwin Peeters
  • AB-lid namens Jeugd Commissie: Edward Smedts

In overleg en met instemming van het zittende bestuur is besloten om alles z.s.m. formeel te  bekrachtigen. Daarvoor is een extra algemene ledenvergadering nodig en deze is inmiddels gepland op woensdag 14 december aanstaande, aanvang 21.00u.

 

Projectgroep "Toekomst vv Baarlo"

 

Naar boven