Beste leden en overige geïnteresseerden,

Donderdag, 6 oktober 2016 jl., presenteerde de projectgroep "Toekomst vv Baarlo" de nieuwe organisatiestructuur, die noodzakelijk is om verbeteringen binnen de vereniging en de kwaliteit van de vereniging de komende jaren te gaan vergroten. Deze nieuwe structuur werd door de aanwezigen enthousiast ontvangen.

Onder de aanwezigen waren ook 2 afgevaardigden van de KNVB, die aangaven: "er gebeurt iets tussen Peel en Maas" en "de kook in Baolder is nog lang neet op". Na de presentatie werden vragen beantwoord en diverse ideeën aangekaart, die door de projectgroep meegenomen worden bij de invulling van de nieuwe structuur. Bekijk hier de nieuwe organisatiestructuur, waarbij ook alle taken en functies uitgeschreven zijn.

De komende tijd wordt gebruikt om daadwerkelijk invulling te geven aan de nieuwe organisatiestructuur. En daarvoor is ook jullie hulp nodig, of beter gezegd jullie interesse. Want als jij deel wilt uitmaken van de nieuwe structuur en vv Baarlo klaar wilt maken voor de toekomst, laat het dan weten. We kunnen nog wel een aantal enthousiaste, positief gestemde en gemotiveerde mensen gebruiken. Vul het aanmeldformulier in en laat je horen!

De projectgroep heeft als doel om de nieuwe structuur nogmaals te presenteren tijdens de komende jaarvergadering, die zal plaatsvinden op donderdag 24 november 2016, 20.00 uur in de kantine op sportpark De Meeren. Daarbij zullen de functies grotendeels zijn ingevuld met namen. Dus zet donderdag 24 november alvast in de agenda, dit is namelijk een heel belangrijke jaarvergadering voor de toekomst van vv Baarlo. Na de jaarvergadering zal de projectgroep verder gaan om alle verbeteringen en ideeën, die tijdens de droom- en spiegelbijeenkomsten zijn aangedragen, uit te zetten in de vereniging, daar waar ze thuis horen. De betreffende commissies en werkgroepen kunnen dan aan de slag zodat we de komende jaren bouwen aan "vv Baarlo 2.0".

Het wordt een mooi traject waarbij we met zijn allen veel moeten samenwerken. De projectgroep en het bestuur van vv Baarlo hebben er alle vertrouwen in en rekenen op ieders hulp. Laten we er samen voor zorgen dat we over een aantal jaar weer oprecht trots kunnen zijn op onze prachtige vereniging.

Voor de volledigheid kun je de presentatie van afgelopen donderdag nog downloaden (powerpoint bestand).

Projectgroep "toekomst vv Baarlo"

nieuwestructuur04

nieuwestructuur05

Naar boven