In kader van het project “Toekomst VV Baarlo” is namens de KNVB woensdag 23 december jl. de Verenigingsbox overhandigd in onze clubkantine.
 

Foto: LenG

Bestuurslid Edwin Peeters ontving als voortrekker van deze projectgroep symbolisch de box uit handen van Har Perebooms, een van de KNVB-adviseurs. De daadwerkelijke “box” werd in digitale vorm via een usb-stick verstrekt. Naast de overige projectleden uit eigen clubgelederen was ook KNVB-adviseur Alex Snoeren bij de overhandiging aanwezig, alsmede Sjack en Len namens het bestuur. 
 
De KNVB heeft om de volgende reden de box in het leven geroepen. Voetbalverenigingen bieden ruim een miljoen leden de mogelijkheid  om mét plezier te (leren) voetballen. Vele duizenden bestuurders, trainers, coaches, teamleiders, scheidsrechters, kantinebeheerders zorgen dat er wekelijks vele wedstrijden gespeeld kunnen worden. Daar is veel beleid, organisatie en inzet voor nodig.  De KNVB vindt het belangrijk dat er plezier kan worden beleefd binnen een prettig, sportief en veilig verenigingsklimaat, vooral voor onze jeugdspelers. Sportiviteit en respect is al jaren een speerpunt van beleid en de KNVB probeert dit terug te laten komen in al zijn activiteiten. De bond kan dit echter niet alleen. De vereniging zelf heeft in de uitvoering hiervan een heel belangrijke rol; in de dagelijkse praktijk rond trainingen en wedstrijden gebeurt het!
 
De verenigingsbox bevat allerlei tools en tips en videofilmpjes, waarmee de vereniging in dat kader beleid kan ontwikkelen, activiteiten plannen, instrumenten inzetten en zo nodig een keuze kan maken uit opleidingen en bijscholingen. De KNVB heeft voor heel Nederland 100 boxen gemaakt. Deze worden geleidelijk aan 100 clubs, die een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie vervullen, overhandigd.  VV Baarlo wordt dus gezien als een dergelijk vereniging. Daar mogen we als vereniging trots op zijn en de projectgroep in het bijzonder, maar dit houdt ook de morele verplichting in om hiermee aan de slag te gaan. En dat gaat ook gebeuren.
 
Na een korte toelichting door Har Perebooms over de inhoud van de box en de toepassingsmogelijkheden van de formulieren en andere tools vond er een evaluatie plaats over de status van het project.
 
 
20151223 Toekomst VVBaarlo WG evaluatie
Nadat we in het voorjaar zijn gestart met een 2-tal sessies ("Spiegelen" en "Dromen) begeleid door de KNVB-adviseurs, is de projectgroep aan de slag gegaan om een actieplan op te stellen. De wensen en dromen van de leden zijn in kaart gebracht en geclusterd per commissie/werkgroep. Na het zomerreces hebben er gesprekken plaatsgevonden met die commissies en werkgroepen en zijn de actiepunten voorgelegd en beoordeeld op haalbaarheid en prioriteit. Tijdens de recente algemene ledenvergadering is hierover overigens ook een korte presentatie gegeven namens de projectgroep. 
 
Een aantal actiepunten zijn reeds doorgevoerd of lopen momenteel:
 
• Uitbreiding kantine assortiment – bijv. panini’s
• Huldigen kampioenen – receptie F1/F2 receptie bij de jeugd (C2 volgt)
• Teamfoto’s op de website – bijna afgerond (nog 1 seniorenteam)
• Verjonging commissies/werkgroepen – Werkgroep Fondsenwerving is afgelopen jaar sterk verjongd
 
In het algemeen zijn er een aantal duidelijk aandachtspunten te benoemen waaraan gewerkt wordt:
 
• Communicatie (intern/extern) – oprichten werkgroep en opstellen communicatieplan
• Verjonging bij diverse commissies en werkgroepen
• Waardering en aandacht voor de vrijwilligers – het ‘schouderklopje’
• Openstaan voor verandering en vernieuwing
 
De KNVB-adviseurs Har en Alex waren na afloop duidelijk dik tevreden met de voortgang van het project en zullen na afloop van het huidige seizoen wederom naar De Meeren afreizen voor een nieuwe update.  
 

Tot slot wezen de adviseurs ons er nog op dat er nog een 2-tal nieuwe en interessante KNVB-filmpjes (met geluid) zijn verschenen passend bij dit thema: 
 
- De kracht van gezag: klik hier
 
- Bewust besturen met gezag: klik hier
 
In het nieuwe kalenderjaar 2016 gaat er dus weer flink aan de kar getrokken worden, dóór en mét onze vrijwilligers en leden…
 
WIJ zijn immers samen VV Baarlo !!!!
 
Bron: Projectgroep "Toekomst VV Baarlo"
Foto's: LenG
 

Eerder verschenen artikelen in kader van dit project:
 
 

Naar boven