Na de succesvolle spiegelbijeenkomst heeft op maandagavond 1 juni de droombijeenkomst voor de toekomst van vv Baarlo plaatsgevonden.


Bijna 50 leden hebben samen gedroomd over het toekomstbeeld van onze vereniging. Uit deze avond zijDroombijeenkomst Toekomst Vn veel ideeën en droombeelden gekomen, waarvan er een aantal op korte en een aantal op langere termijn gerealiseerd kunnen worden.

De werkgroep Toekomst vv Baarlo heeft inmiddels al 2 evaluaties gehouden na deze droombijeenkomst en heeft een actielijst opgesteld, onderverdeeld in verschillende categorieën.

Deze actielijsten worden binnenkort met verschillende werkgroepen en commissies besproken, waarna er een plan van aanpak aan het bestuur voorgelegd kan worden.

De doelstelling is om nog dit jaar een aantal actiepunten op te pakken en uit te voeren. Er zijn echter ook een groot aantal actiepunten die in de loop van het seizoen opgepakt gaan worden en waar we pas volgend seizoen resultaat van zullen zien. Het project duurt dan ook nog wel een aantal jaren, maar met de inzet van iedereen waar we straks een beroep op zullen doen moet het lukken om vele droombeelden werkelijkheid te laten worden.

We houden jullie in ieder geval op de hoogte!"

Bron: Werkgroep Toekomst VV Baarlo

Naar boven