In het kader van het project “Toekomst VV Baarlo” heeft maandag 11 mei jl. een zogenaamde “Spiegelbijeenkomst” plaatsgevonden. 

20150511 Spiegelbijeenkomst Toekomst VVB(Foto's:LenG)

Hiervoor waren een aantal leden uit alle geledingen van de vereniging uitgenodigd door de projectgroep. Het doel van de spiegelbijeenkomst was het achterhalen van het DNA van de vereniging. Wat is de kracht van onze vereniging (eigenschappen, kenmerken), wat gaat goed? Wat onderscheidt VV Baarlo van anderen? Wat mag nooit veranderen bij VV Baarlo?De opkomst, ca 30 deelnemers, was erg positief te noemen alsmede de goede bijdrage van de deelnemers in de discussie. Deze discussie vond plaats in twee groepen. Elk werd onder leiding van een neutrale discussieleider/adviseur van de KNVB, te weten ditmaal Joke van Rooij en Har Perebooms.De discussie heeft ook bevredigende inzichten en resultaten opgeleverd . Deze zijn afgelopen week door de KNVB-adviseurs gezamenlijk met de leden van de projectgroep geëvalueerd en uitgewerkt in een zogenaamde “Word Cloud” (zie onderstaand).WordCloud spiegelbijeenkomst VVBDe volgende stap is een "Droombijeenkomst" (1 juni), waarbij de deelnemers weer uitgenodigd zijn en waarbij verzocht is ook nog een introducé (ander VV Baarlo lid) mee te nemen. Dan wordt in nog grotere kring "gedroomd" over de toekomst. Hoe zou VV Baarlo er uit moeten zien over 5 of 10 jaar, wat zouden we dan bereikt moeten hebben? De "dromen" voor zover realistisch moeten dan nog omgezet worden in een actieplan.

Recente artikelen m.b.t. dit project:

Oproep voor nulmeting-enquête

Formulering nieuw beleidsplan VV Baarlo


Naar boven