De algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op donderdag 21 november 2019, aanvang 20.00 uur, in de clubkantine. Reserveer deze datum alvast in je agenda. Dé kans om je te informeren en op inbreng voor jou als lid, want jouw mening en inbreng zijn belangrijk voor een visie op de nabije en verdere toekomst van onze club. Voor uitnodiging, vergaderagenda en algemene jaarstukken lees verder. 

Algemene ledenvergadering vvbaarloAgenda:

1.  Opening en eventuele mededelingen
2.  Algemene jaarstukken
3.  Presentatie: visueel overzicht seizoen 2018-2019 
4.  Financiële jaaroverzicht
5.  Bestuursverkiezingen
6.  "In the spotlights”
7.  Open discussie / stellingen
8.  Eventueel nog nader door bestuur vastgestelde agendapunt(en)
9.  Rondvraag
10.Sluiting
 
Uitnodiging, details van de vergaderagenda, notulen vorige ledenvergadering en algemeen jaarverslag: lees verder
 
Bron: Algemeen Bestuur VV Baarlo
Naar boven