Medio maart jl.  heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle commissies en werkgroepen met als doel het ventileren van dromen, wensen en ideeën als voedingsbodem voor actueel en toekomstig beleid. De sessie heeft ook heel wat output aan wensen en ideeën opgeleverd. Het bestuur bedankt alle deelnemers aan die sessie nog hiervoor.

20190318 Brainstormsessie fotoInmiddels is de output geïnventariseerd en onderverdeeld naar commissies en werkgroepen met als uiteindelijk doel dat deze hiermee aan de slag kunnen gaan. Acties die niet aan werkgroepen of commissies waren toe te bedelen zijn onder beheer van het bestuur gebracht.

Het bestuur gaat zich nu op korte termijn over deze concept-onderverdeling buigen om te komen tot een definitieve indeling. Vervolgens een vervolgtraject uitstippelen en een en ander communiceren richting commissies en werkgroepen.

Dit zal ook op relatief korte termijn gaan gebeuren, waarna de commissies en werkgroepen en ook het bestuur hiermee aan de slag kunnen gaan.  Een aantal zaken, mits realistisch en betaalbaar, zulen uitmonden in projecten, waarvan er een aantal relatief snel zijn te realiseren en weer andere pas op de langere termijn. Bestuur, commissies en werkgroepen  zullen de leden uiteraard tussenstijds op de hoogte houden van de vorderingen.

Bron: Bestuur

Naar boven