Op 22 november jl. vond wederom een Algemene Ledenvergadering plaats. Naast de reguliere agendapunten werden de aanwezige leden weer net als vorig seizoen op een prachtig visueel seizoensoverzicht (video) getrakteerd en diverse commissies en werkgroepen presenteerden een jaaroverzicht m.b.t. hun doelstellingen en door hun uitgevoerde taken.

Voor de (niet aanwezige' leden en andere bellangstellende hierbij jaaroverzicht in een You Tube video (op leuke muziek!)klik hier

Voor de inhoud van de diverse presentaties tijdens de Algemene Ledenvergadering o.a. door de diverse commissies en werkgroepen: klik hier

"In the spotlights"

In navolging van vorig seizoen werden ook deze keer ter vergadering weer enkele (werk)groepen vrijwilligers in het zonnetje gezet als uiting van waardering voor hun werk voor de vereniging. Doel daarvan is ook motiveren, inspireren en als voorbeeld voor anderen.Vaak verrichten zij taken welke veelal achter de schermen plaats vinden, onzichtbaar voor vele leden. Waardoor deze nauwelijks een idee hebben van de omvang en het belang daarvan! 

ALV 2018 02

ALV 2018 01

Ditmaal was het de beurt aan de leden van de Werkgroep Accommodatiebeheer die week in week uit actief zijn op onze accommodatie om deze in goede “conditie” te houden voor nu en de toekomst. In afgelopen seizoen - zomerperiode - is er met name ook heel veel extra inzet geweest, uren gemaakt samenhangend met trainingssessies/oefenduels Maccaba Haifa en Jong Utrecht op onze accommodatie. Tevens werden de leden van de Werkgroep Kledingfonds die zorgdragen voor beheer en verstrekking van clubtenues, bedankt. Ook geen geringe bezigheid!  

Voorzitter Jules Dorssers reikte onder dankzegging en applaus van de aanwezige leden aan beide werkgroepen  een attentie uit in de vorm van een dinerbon voor een gezamenlijke, gezellige avond, hetgeen op prijs werd gesteld.

Overige onderwerpen
Natuurlijk waren er tussendoor ook nog de "verplichte" en zeker niet onbelangrijke overige agendapunten, waarvan in het navolgende een kort verslag.

Bestuursverkiezingen
Jules Dorssers (voorzitter) en Edward Smedts (bestuurslid Jeugdcommissie) waren aftredend, maar weer herkiesbaar. Beide heren werden unaniem weer herkozen voor - in principe - een nieuwe termijn van 3 jaar.

Financiële verslaggeving
Penningmeester Ruben Peeters gaf tijdens de vergadering een toelichting op de exploitatie- en balansrekening over afgelopen seizoen alsmede op de begroting voor het lopende seizoen. Een verheugend verhaal, want het exploitatieresultaat (ontvangsten-/-uitgaven) gaf een (flink) overschot te zien. Voldoende om de tekorten van de voorgaande seizoenen weer redelijk te compenserend.  
De kantineomzet bleef mede door het grillige verloop van het  voetbalseizoen met diverse afgelastingen iets onder de verwachtingen en daarmee ook de netto-opbrengsten. Het desondanks positieve resultaat is vooral te danken aan de (weer) toegenomen sponsorinkomsten, de opbrengst van de Volksfeestenloterij en inkomsten uit diverse activiteiten. Maar niet in de minste plaats ook door gerealiseerde kostenbesparingen. 

Voor het lopende seizoen is weer een - zij het. voorzichtigheidshalve wat lager - positief exploitatieresultaat begroot. Het wordt bijvoorbeeld een uitdaging om dezelfde sponsorinkomsten te genereren als afgelopen seizoen. Het bestuur en de WG Fondsenwerving doen dan ook een beroep op de leden voor het aandragen van mogelijke sponsors en/of ideeën voor acties/activiteiten die (extra) inkomsten genereren. Laat het weten via de bestuursleden of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Na de vergadering, die inclusief een korte pauze ongeveer twee uur in beslag nam, werd er nog gezellig nagepraat en nageborreld.

Bron: het bestuur

Naar boven