De algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op donderdag 22 november 2018, aanvang 20.00 uur, in de clubkantine. Reserveer deze datum alvast in je agenda. Dé kans om je te informeren en op inbreng voor jou als lid, want jouw mening en inbreng zijn belangrijk voor een visie op de nabije en verdere toekomst van onze club. Voor uitnodiging, vergaderagenda en algemene jaarstukken lees verder. 

Algemene ledenvergadering vvbaarlo

Agenda:
1.  Opening en eventuele mededelingen
2.  Algemene jaarstukken
3.  Seizoen 2017-2018 visueel in beeld
4.  Presentaties door commissies en eventueel werkgroep(en): jaaroverzichten 
5.  Financiële jaaroverzicht
6.  Bestuursverkiezingen
7.  Enkele werkgroepen  “in the spotlights”:
8.  Eventueel nog nader door bestuur vastgestelde agendapunt(en)
9.  Rondvraag
10.Sluiting

 

Uitnodiging, details van de vergaderagenda, notulen vorige ledenvergadering en algemeen jaarverslag: lees verder

Algemeen Bestuur VV Baarlo

 


 

Naar boven