Na de nieuwe update van de minister-president op dinsdag 31 maart jl. willen we als bestuur jullie als leden, ouders, vrijwilligers en iedereen die op een andere manier betrokken is bij VV Baarlo een update geven.

Hoop uitspreken

Voordat we inhoudelijk iets dieper ingaan op de actualiteit, willen we allereerst de hoop uitspreken dat het goed gaat met jullie allemaal. Dat is het allerbelangrijkste op dit moment. Het is een bizarre tijd waarin we alle kanten op lijken te vliegen met onrust en angstige momenten maar waarin we ook op allerlei fronten het goede in de mensen naar boven zien komen. Voor nu wensen wij iedereen dan ook heel veel sterkte, goede moed en vooral een goede gezondheid. Samen komen we hier doorheen!

Update

Ook de afgelopen week volgen ontwikkelingen en besluiten elkaar in rap tempo op. Dat betekent voor ons als bestuurders een uitdagende periode, maar zeker ook voor de gemeente Peel en Maas en voor de KNVB met iedere dag lastige dilemma’s en vragen. Vragen waar iedereen het liefst zo snel mogelijk een antwoord op wil krijgen hoewel dat antwoord er soms (nog) niet altijd is.

Toch proberen we vooruit te kijken en vandaar ook deze update. In deze update komen voor de volgende zaken aan bod:

  • Betekenis aangescherpte maatregelen overheid (31 maart)
  • Financiële gevolgen coronavirus
  • Ledencontributie
  • Hoe nu verder?

CoronaBetekenis aangescherpte maatregelen overheid (31 maart)

Sportpark blijft gesloten
Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat op last van de overheid voorlopig alle sportparken gesloten blijven. Gezondheid en veiligheid staan voorop in deze tijd. Ons sportpark zal dus ook gesloten blijven, in ieder geval tot en met 28 april. Hopelijk kunnen we daarna de draad weer gaan oppakken met zijn allen.

Einde competitie amateurvoetbal
De KNVB heeft gisteravond, na intern beraad, besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dit geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

Financiële gevolgen coronavirus

Uiteraard ondervinden wij als amateurvoetbalvereniging ook de financiële gevolgen van het sluiten van ons sportpark als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Denk hierbij met name aan het mislopen van kantine-inkomsten ,sponsorgelden en aflossingsverplichtingen die we als sportvereniging hebben.

Vandaar wordt er op dit moment:

  1. Door de gemeenten gekeken naar de huurinkomsten omtrent accommodaties.
  2. Worden de termijnbetalingen aan de KNVB geanalyseerd.
  3. Heeft het Rijk bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en stichtingen gebruik kunnen maken van het Noodloket dat door het ministerie van Economische Zaken in het leven is geroepen.
  4. Heeft sportkoepel NOC*NSF besloten 4 á 5 miljoen euro opzij te zetten voor het begin van een groter fonds om de nadelige financiële gevolgen binnen de sportwereld op te vangen.
  5. Hebben banken aangekondigd met betalingsregelingen te komen voor sportclubs.
  6. Onderzoeken we zelf als VV Baarlo op dit moment wat de consequenties zijn voor de investeringen die we kunnen en willen doen. Denk hierbij aan de noodzakelijke dakrenovatie, maar ook de terrasoverkapping en het naar voren halen van het groot onderhoud van de velden.

De komende periode willen we meer duidelijkheid krijgen over de financiële consequenties en mogelijkheden. Wij als bestuur van VV Baarlo houden dit alles nauwlettend in de gaten en zullen naar gelang de mogelijkheden middelen daar aanwenden waar dit noodzakelijk is.

Ledencontributie

De KNVB heeft vanuit veel clubs vragen ontvangen (en met ons gedeeld) over hoe om te gaan met de inning van de ledencontributie nu de vereniging is gesloten. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport is dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. De vaste kosten voor de club (zoals die er zijn bijvoorbeeld voor de kantine, onderhoud van de velden, afdrachten aan de bond) lopen namelijk ook gewoon door. Juridisch gezien mag de inning van contributie ook gewoon doorlopen, ongeacht of een vereniging al dan niet open is of activiteiten organiseert. Sporten is samen winnen en verliezen en ook samen de lusten en de lasten dragen. Dat is ook mede de betekenis en inhoud van het woord “vereniging”.

Wij als bestuur van VV Baarlo houden dan ook vast aan de inning van de contributie en zal er dus geen teruggave of verrekening plaatsvinden. Wij rekenen op jullie begrip voor dit besluit en willen jullie daarom vragen om VV Baarlo te steunen door hier gehoor aan te geven.

Hoe nu verder?

Hoe de wereld er na 28 april uitziet laat zich nu lastig voorspellen. Het bestuur bezint zich, met de actualiteiten in het achterhoofd, over de nabije toekomst,ook zonder voetbalcompetitie. Als het bijvoorbeeld in juni verantwoord blijkt om activiteiten te organiseren zullen we zeker trachten ook dit seizoen nog enige voetbalglans te geven. Voor nu zit er echter even niets anders op dan goed op onszelf en op onze directe omgeving te letten, gezamenlijk de regels op te volgen die ons worden opgelegd en te hopen op betere (voetbal)tijden.

Tot slot

We hopen natuurlijk dat het snel weer de goede kant op gaat en dat we snel samen weer kunnen gaan trainen, voetballen en gezellig samenzijn. Tot die tijd: blijf onze Website-, Instagram- en Facebookpagina’s bezoeken om op de hoogte te blijven van leuke acties en de nieuwste updates!

Rest ons te benadrukken dat wij trots zijn op hoe jullie allemaal met deze onwerkelijke situatie omgaan.
Hou jullie haaks, blijf gezond en denk aan die 1,5 meter afstand!

Met vriendelijke groet,
Bestuur VV Baarlo

 

 

Volg ons

iconfinder facebook 4416093  iconfinder insta 4416094  iconfinder twitter 4416099

Lid worden

lidworden vvbaarlo

 

Aanmelden nieuwsbrief

 

Partnerclub VVV-Venlo

Logo vvv partnerclub zwarte tekst

Naar boven