20190418 reanimatiecursusDe vereniging beschikt zoals bekend over een AED-apparaat én niet onbelangrijk  een vrijwilligerslijst met een aantal leden die geoefend zijn in reanimatie cq. bediening van de AED. Een deel van deze vrijwilligers is of al gecertificeerd EHBO'er( als lid van de EHBO-vereniging) of BHV'er (via het werk bijvoorbeeld). Deze vrijwilligers worden al regelmatig extern (bij)geschoold. Voor een ander deel van onze "club-AED'ers" geldt dat echter niet. In het voorafgaande voetbalseizoen is er voor hun al een reanimatiecursus georganiseerd door de Werkgroep MVO onder leidng van Flip van Cauwenberghe, lid van deze werkgroep en ook gecertificeerd instructeur.

Ditmaal heeft Jacques Boonen zich - belangenloos - aangeboden om de  (herhalings)cursus te doceren, waarvoor dank.  Zo blijven ook deze vrijwilligers geoefend. Alle deelnemers ontvangen binnenkort weer een (nieuw) certificaat.

Al deze vrijwilligers zijn wij als club dankbaar voor de bereidheid geoefend te blijven en voor het zich beschikbaar stellen om in noodgevallen hulp cq. ondersteuning te verlenen.

Het streven is overigens de cursus jaarlijks te herhalen.

Hier een foto-impressie van de reanimatiecursus d.d. 18 april jl: klik hier

Bron: Bestuur / Werkgroep MVO

Volg ons

iconfinder facebook 4416093  iconfinder insta 4416094  iconfinder twitter 4416099

Coronaprotocollen VV Baarlo

Coronaprotocollen VV Baarlo

Lid worden

lidworden vvbaarlo

Nieuwsbrieven VV Baarlo

Nieuwsbrief mail
In the spotlights
 De hobby van ....

Aanmelden nieuwsbrief

 

Partnerclub VVV-Venlo

Logo vvv partnerclub zwarte tekst

Naar boven