20190318 brainstormsessie avond 01

In dat overleg werd geconcludeerd dat er veel is bereikt de afgelopen 2 jaar vooral mede dankzij dit project Maar dat er ook nog een aantal zaken (deels) zijn blijven liggen en er ongetwijfeld ook weer nieuwe ideeën, wensen en dromen zijn ontstaan in de tussentijd. Tijd voor een herbezinning. Het bestuur wilde wat dat betreft niet solitair te werk gaan, maar opnieuw bij de achterban te rade gaan welke “dromen” er leven. En dat was de trigger voor de organisatie van deze hernieuwde brainstormsessie. 

De leden van alle commissie en werkgroepen zijn vervolgens uitgenodigd voor deelname. De opkomst was bepaald niet onbevredigend. De aanwezigen werden ontvangen met koffie/thee en cake. Na een welkomstwoord en inleiding van voorzitter Jules Dorssers ging men daarna onder leiding van MVO-lid Flip van Cauwenberghe aan de slag. Verdeeld in gemixte groepen werd er ‘gebrainstormd’. Ideeën, wensen, dromen enz. werden één voor één vastgelegd op memoblaadjes. Na afloop van die eerste sessie werden de resultaten per discussiegroep gepresenteerd aan alle aanwezigen. Vervolgens werden de memoblaadjes door de bestuursleden, die zich bewust afzijdig hadden gehouden, gesorteerd naar commissie of werkgroep waar ze geacht werden thuis te horen.

20190318 brainstormsessie avond 02De deelnemers werden opnieuw verdeeld, maar nu niet gemixt maar op basis van lidmaatschap van een commissie of werkgroep. Die gingen de aan hun toebedachte zaken in een “kwadrant” ordenen naar “quick winst”, belangrijkheid, prioriteit enz.. Ook het resultaat van dit proces werd weer aan allen gepresenteerd.

In zijn slotwoord concludeerde voorzitter Jules Dorssers terecht dat het een heel waardevolle en nuttige avond was, waar heel wat nieuwe ideeën, wensen en “dromen” naar voren zijn gekomen, Hiermee kunnen het bestuur, commissies en werkgroepen weer aan de slag in de komende paar jaar. De realisatie van de “opbrengst” is uiteraard afhankelijk van realiteitsgehalte, tijd, capaciteit en “last but not least” geld. Creatief en innovatief daarbij zijn speelt ook een grote rol! Maar dat kunnen wij wel aan onze leden overlaten! Het bestuur ziet deze processen met vertrouwen tegemoet.

Met dank aan de deelnemers en in het bijzonder sessie-leider Flip van Cauwenberge werden er daarna nog gezamenlijk enkele drankjes genuttigd en nog effe gezellig nagekletst.

Zie ook: fotoverslag van de brainstormsessie

Bron: Bestuur

 

Volg ons

iconfinder facebook 4416093  iconfinder insta 4416094  iconfinder twitter 4416099

Coronaprotocollen VV Baarlo

Coronaprotocollen VV Baarlo

Lid worden

lidworden vvbaarlo

Nieuwsbrieven VV Baarlo

Nieuwsbrief mail
In the spotlights
 De hobby van ....

Aanmelden nieuwsbrief

 

Partnerclub VVV-Venlo

Logo vvv partnerclub zwarte tekst

Naar boven